Päättäjille

Tämän päivän koulutuspolitiikassa korostuu puhe koulutustason nostamisesta. Suomi tulee tarvitsemaan tulevaisuudessakin sekä ammattiosaajia että korkeakoulutettuja.  Suomen koulutusjärjestelmä myös tunnetaan maailmalla siitä, että ammatillisen koulutuksen jälkeen voi jatkaa opintojaan ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Ammattiosaamisen merkitys on nostettava vahvemmin mukaan mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tarvitsemme parempaa osaamista läpi koulutusjärjestelmän – myös parempaa ammattiosaamista. Emme pärjää ilman ammattiosaamista ja käytännön ammattilaisia.  

Yrityksillä on aito huoli ammattiosaajien saatavuudesta

Ammatillisen koulutuksen kehittämisen lähtökohtana tulee olla tulevaisuuden osaajatarpeet. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyö on kaikkien etu. Yrityslähtöiset koulutusmallit kuten oppisopimus voisivat ratkoa työvoimapulaa nykyistä tehokkaammin.

Myös raja-aidat eri koulutusjärjestelmien välillä on murrettava. On sekä opiskelijoiden että yritysten etu tiivistää ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä. Paikallisesti tästä on jo hyviä esimerkkejä. Ei unohdeta myöskään sitä, että työssä oppii joka päivä. Meidän tuleekin kääntää ajattelua siihen suuntaan, miten koulutusjärjestelmä tukisi nykyistä paremmin työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Koulutuksessa hankittujen ammatillisten perustaitojen pohjalle on hyvä rakentaa ammattitaitoa ja Suomen menestystä.  

Ammattiosaaminen on myös osa kansallista huoltovarmuutta. Tarvitsemme jatkossakin mm. ruokaa, toimivia tietoliikenneyhteyksiä, logistiikka ja jätehuoltoa. Toisin sanoen, ihmisiä toimivan arkemme takana. 

Tahdon mukaan

Kampanjan kumppanina olette keskeisessä roolissa omilla viestintäteoillanne. Ilmoittaudu mukaan – yhdessä voimme muuttaa työelämää ja työelämäpuhetta inhimillisemmäksi sekä tehdä näkyväksi yhteiskunnan kannalta elintärkeää ammattiosaamista.

Yrityksille

Yhteistyössä rakennettu kampanja on suunniteltu palvelemaan myös yritysten viestintää. Tarinan alla eri alojen yritykset voivat itse tai yhdessä esimerkiksi oppilaitosten kanssa tehdä ihmisten kautta näkyväksi sitä, millaisissa työtehtävissä ammattiosaamiselle ja tekijöille on paikka tänään ja tulevaisuudessa.

Ammatillisen koulutuksen toimijoille

Ammattiosaajat löytävät paikkansa muuttuvassa työelämässä ja ammattitaito kehittyy jatkuvasti työpaikoilla. “Ihmistä tarvitaan aina” -viestintäote kokoaa yhteen oppilaitosten ja toimialojen kampanjoiden lisäksi myös alueellisia ammattiosaamista ja ammatillista koulutusta koskevia viestintäkampanjoita.