Världen förändras. Lyckligtvis finns det utrymme för alla att växa inom arbetslivet.

De som funderar på sin karriärsbana ställs inför tankar om världens osäkra tillstånd och måste hitta sin egen balans mellan ekonomi, arbetets mening och livskvalitet.   

Framtiden är svår att förutsäga, och arbetets karaktär förändras mer inom vissa sektorer än inom andra. Men även i en föränderlig värld går förvärvade färdigheter inte förlorade – de utvecklas och finslipas genom praktisk verksamhet, på arbetsplatsen. Yrkesutbildning erbjuder möjligheter både för nyutexaminerade och senare under karriären. Färdigheter som förvärvats på olika sätt är lika värdefulla. 

Alla kommer inte att behöva en högskoleexamen även i framtiden. Yrkesutbildning, inlärning i arbetet och kortare studier kommer att spela en viktig roll i byggandet av Finlands framtid. Vi kommer även i fortsättningen att behöva bostäder, tjänster, mat, väl fungerande förbindelser, maskiner och vård. Sakkunniga arbetare, yrkesfolk. Människor.

Vad är det fråga om?

Budskapet ”människan behövs alltid” uppstod ur en önskan att lyfta fram de personer med praktiska yrkeskunskaper som är livsviktiga för vårt samhälle, och att ge en mer mänsklig prägel åt debatten om kompetens, yrkesutbildning och arbetsliv. 

Ett brett nätverk av samarbetspartners har skapat ett kommunikationsparaply som hjälper till att lyfta fram yrkeskompetens på ett nytt, mer mänskligt sätt. Paraplykonceptet sammanför ett brett spektrum av informationsverksamhet från företag, utbildningsinstitutioner och andra nationella och regionala parter.

Kampanjen är ett initiativ av Finlands Näringsliv och omfattar ett brett nätverk av branscher, företag, läroanstalter och andra organisationer som vill vara med och reformera kommunikationen om yrkeskompetens och lyfta fram dess betydelse i den samhälleliga diskussionen. Du och din organisation är varmt välkomna att delta!

Skicka ett e-postmeddelande till mirja.hannula@ek.fi om du är intresserad av att ansluta dig till vårt nätverk.

Med i kampanjen