Ammatillisen koulutuksen toimijoille

Työelämä muuttuu jatkuvasti; siitä huolimatta ja oikeastaan myös sen takia ammattiosaaminen pysyy korvaamattomana. Ammattiosaajat löytävät paikkansa muuttuvassa työelämässä ja ammattitaito kehittyy jatkuvasti työpaikoilla. 

“Ihmistä tarvitaan aina” -viestintäote kokoaa yhteen oppilaitosten ja toimialojen kampanjoiden lisäksi myös alueellisia ammattiosaamista ja ammatillista koulutusta koskevia viestintäkampanjoita. Se nostaa esille ihmiset ammattien takana ja muistuttaa ammattiosaamisen tärkeydestä myös julkisessa keskustelussa. Haluamme laajalla yhteistyöllä tehdä näkyväksi ihmisiä ammattien takana ja samalla tuoda inhimillisempää otetta työelämää koskevaan viestintään

Miten viestin?

  • Pohdi kenelle viestit ja valitse kanavat sen mukaan. Nuoret, aikuiset alanvaihtajat ja työssä uuden osaamisen hankkimisesta kiinnostuneet ammattilaiset sekä HR-ammattilaiset ovat kaikki kampanjan kohderyhmiä, joita tavoitetaan eri kanavista.
  • Yritykset eivät välttämättä tunne kaikkia yhteistyömahdollisuuksia, joita ammatillinen koulutus voi tarjota. Oppisopimuskoulutuksen ja tutkintoa lyhyempien kokonaisuuksien erilaiset mahdollisuudet kannattaa tuoda laajasti esiin eri kokoisille yrityksille ympäri Suomen.
  • Asiakaslähtöinen ja ratkaisuhakuinen ote kannattaa. Lopputuloksena saat yrityksistä oivallisia yhteistyökumppaneita, ja kaikki voittavat: opiskelijat saavat töitä, yritykset saavat uusia ammattilaisia ja henkilöstö uutta osaamista. Myös yhteiskunta voittaa kun työllisiä on enemmän.
  • Vaikuttavuutta ja näkyvyyttä saavutetaan yhdessä. Inhimillisemmän viestintäotteen Ihmistä tarvitaan aina -kampanja on uusi suunta ammattiosaamista ja ammatillista koulutusta koskevalle viestinnälle. Ilmoittaudu mukaan laajaan yhteistyöjoukkoon, ja hyödynnä vinkit ja ideat, miten tuoda inhimillisempää otetta viestintään. 

Päättäjille

Ammattiosaamisen merkitys on nostettava vahvemmin mukaan mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Emme pärjää ilman ammattiosaamista ja käytännön ammattilaisia. Lue täältä kampanjan viestit päättäjille.

Yrityksille

Yhteistyössä rakennettu kampanja on suunniteltu palvelemaan myös yritysten viestintää. Tarinan alla eri alojen yritykset voivat itse tai yhdessä esimerkiksi oppilaitosten kanssa tehdä ihmisten kautta näkyväksi sitä, millaisissa työtehtävissä ammattiosaamiselle ja tekijöille on paikka tänään ja tulevaisuudessa.

Tahdon mukaan

Kampanjan kumppanina olette keskeisessä roolissa omilla viestintäteoillanne. Ilmoittaudu mukaan – yhdessä voimme muuttaa työelämää ja työelämäpuhetta inhimillisemmäksi sekä tehdä näkyväksi yhteiskunnan kannalta elintärkeää ammattiosaamista.